S postupným obnovením různých odvětví začali naši zákazníci objednávat a naši výzkumní pracovníci také začali investovat do výzkumu a výroby řetězového dopravníku.Nařízení bylo uspořádáno do konce srpna.

2020-09-02 15:11:17 0

S postupným obnovením různých odvětví začali naši zákazníci rezervovat objednávky na řetězový dopravník a naši výzkumníci také začali dávat do R & amp; D a výroba.Výzkum a vývoj řetězového dopravníku dosáhl nového vrcholu.Je velmi populární u zákazníků.Rozkaz byl uspořádán až do konce srpna.

Řetězové vedení dopravníku je druh přenosového zařízení se standardním řetězovým štítkem jako nosný povrch a reduktor motoru jako převodový proud.Materiál zvířete je přepravován pásem řetězových a kovových desek a trakční síla je zajištěna cyklickým pohybem řetězu; kovová deska je nosným tělesem v dopravním procesu.Řetězová deska může být víceřadová řetězová deska rovnoběžná, což umožňuje, aby řetězová deska byla široká a vytvářela diferenciální otáčky.Pomocí rychlostního rozdílu řetězové desky lze víceřadový dopravník změnit na jednořadový dopravní dopravník bez extruze, který může splňovat požadavky na jednořadový přenos značek nápojů, plnění, čištění a jiných zařízení.