Naše společnost úspěšně vyvinula nejnovější verzi pásového dopravníku podle požadavků zákazníka a vyrobila ji v červenci 30, 2020

2020-09-02 15:48:41 0

pásový dopravník je ideálním vysoce účinným nepřetržitým dopravním zařízením.Ve srovnání s jinými dopravními zařízeními má pásový dopravník výhody dálkového dopravníku, velké kapacity a plynulého dopravníku a je spolehlivé a snadné realizovat automatizaci a centralizovanou kontrolu.

pásový dopravník může být vyroben do navíjetelného dopravníku podle požadavků na proces a na pásovém dopravníku je navržen zásobník.Zadek pásového dopravníku může být prodloužen nebo zkrácen s předstihem pracovní tváře, aby splňovaly požadavky na přepravu různých délek.pásový dopravník lze použít pro horizontální nebo nakloněnou dopravu, která je široce používána v různých modern ích průmyslových podnicích, jako je těžba nerostných surovin, montáž elektronických výrobků, přeprava obilí, zpracování potravin, chemická lékařství atd.

Podle požadavků na dopravní technologii lze pásový dopravník použít jako jeden dopravník nebo horizontální nebo nakloněný dopravní systém složený z několika nebo jiných dopravních zařízení, aby splňoval potřeby různých forem provozu.

Bohaté zkušenosti, zajištění kvality, přísná kontrola kvality, vysoce kvalitní produkty a vyspělé vybavení

Vysoká nákladová výkonnost, úspora nákladů, nízká cena a vysoce kvalitní výrobky a služby